Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z prawem administracyjnym, w szczególności publicznym prawem budowlanym, prawem ochrony przyrody oraz prawem ochrony środowiska.

Oferta obejmuje bieżące doradztwo, zastępstwo procesowe oraz reprezentację przed organami administracji.

Z uwagi na liczne prowadzone przez nas postępowania administracyjne posiadamy rozległe doświadczenie w zakresie prawa regulującego sprawy związane z planem zagospodarowania przestrzennego oraz sprawy z zakresu prawa ochrony środowiska. W prowadzonych przez nas sporach udało nam się przed sądami wyższej instancji uzyskać szereg rozstrzygnięć o znaczeniu ogólnokrajowym, jak np. unieważnienie planu zagospodarowania przestrzennego nr 8 dla miasta Poczdamu dotyczącego Jeziora Griebnitzsee przed Wyższym Sądem Administacyjnym dla Berlina i Brandenburgii czy też wyroki przed Krajowym Sądem Konstytucyjnym dla Brandenburgii w sprawie dostępu i wglądu do akt dla posłów.