אנו מייעצים ומייצגים בכל תחומי המשפט המנהלי, ובפרט בתחום דיני התכנון והבניה הציבוריים, דיני הגנת הסביבה ודיני איכות הסביבה

דרך אין ספור הליכים משפטיים הפך משרדנו למומחה בחוקי תכנון ובניה והגנת הסביבה, בין היתר בזכות החלטות בעלות חשיבות לאומית של הערכאות העליונות, כגון ההחלטה של בית המשפט המנהלי העליון ברלין-ברנדנבורג בדבר ביטול תוכנית הפיתוח מס. 8 של בירת המדינה פוטסדאם בעניין האגם Griebnitzsee, או פסקי דין שונים של בית המשפט החוקתי של מדינת ברנדנבורג בעניין זכות הבקרה של חברי פרלמנט.