הודעות לפי 

§ 5 Telemedien und § 2 Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung

תקנות מקצועיות

התקנות המקצועיות הבאות חלות

BRAO – Bundesrechtsanwaltsordnung
BORA – Berufsordnung für Rechtsanwälte
Fachanwaltsordnung
RVG – Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft (CCBE)
EuRAG – Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland

כל הטקסטים זמינים בכתובת האינטרנט www.brak.de תחת „Berufsrecht“

Partsch & Partner Rechtsanwälte

פארטש & שותף עורכי דין

Kurfürstendamm 50
10707 Berlin

טלפון +49-30-88719560
פקס +49-30-88719562
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בית המשפט המוסמךAmtsgericht Berlin (Charlottenburg)
מספר רישום מסחרי: PR 1085 B

 

מקום מושב החברה: ברלין, גרמניה

 

עורך הדין פארטש ועורך הדין מוטצה הוסמכו לפי החוק הגרמני והינם חברים בלשכת עורכי הדין ברלין: 

Berlin, Littenstr. 9, 10179 Berlin, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.www.rak-berlin.de.

 

מספר מס מזהה: DE

החוק הגרמני חל

תחום השיפוט הוא ברלין 

במקרים של סכסוך, מומלץ לפנות למועצת הבוררות של לשכת עורכי הדין הגרמנית או למועצה של לשכת עורכי הדין של ברלין.

ישנו ביטוח אחריות מקצועי אצל החברה R+V Allgemeine Versicherung AG, Taunusstrasse 1, 65193 Wiesbaden מעל € 1,000,000 מספר 440/25/936813313255תחום תחולהברחבי אירופה

 

חובת מידע כללית לפי VSBG 36 § 

מועצת הבוררות הצרכנית האחראית 

1.     לבוררות סכסוכי רכוש הנובעים מהתנהגות המנדט אחראית מועצת הבוררות של לשכת עורכי הדין Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin, www.s-d-r.org

2.     עורכי הדין פארטש & שותף מוכנים בעיקרון לקחת חלק בהליכי יישוב סכסוכים במועצות הבוררות של לשכת עורכי הדין

 

תמונות:

פורטרטיםnilo - Agentur für Fotografie